Strona główna

W imieniu Komitetu Sterującego, Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w

XXXIII KRAJOWYM SYMPOZJUM
TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI – KSTiT 2017,

które odbędzie się w Warszawie w dniach 13 – 15 września 2017r.

Hasło przewodnie Sympozjum:
5G i  IoT – stan przygotowań do „Data Tsunami”

Tematyka Sympozjum obejmuje m.in.

  • Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.
  • Architektury i protokoły komunikacyjne.
  • QoS, niezawodność i modelowanie sieci.
  • Usługi i aplikacje.
  • Komunikacja radiowa i sieci bezprzewodowe.
  • Przetwarzanie i transmisja sygnałów.
  • Kompatybilność elektromagnetyczna. Systemy antenowe.
  • Komunikacja morska.
  • Systemy i sieci telekomunikacyjne.

Komunikat nr 1

Announcement No. 1

Organizator Sympozjum

Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
e-mail: kstit2017@wat.edu.pl
tel.: 261 839 517
faks: 261 839 038

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXXIII Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki

Przewodniczący KSTiT 2017
płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Artur BAJDA