Strona główna

W imieniu Komitetu Sterującego, Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w

XXXIII KRAJOWYM SYMPOZJUM
TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI – KSTiT 2017,

które odbędzie się w Warszawie w dniach 13 – 15 września 2017r.

5G i  IoT – stan przygotowań do „Data Tsunami”

Tematyka Sympozjum obejmuje m.in.

 • Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych
 • Architektury i protokoły komunikacyjne
 • QoS, niezawodność i modelowanie sieci
 • Sterowanie i zarządzanie sieciami
 • Sieci społecznościowe
 • Internet Rzeczy
 • Usługi i aplikacje
 • Sieci światłowodowe i optoelektronika
 • Komunikacja radiowa i sieci bezprzewodowe
 • Przetwarzanie i transmisja sygnałów
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Komunikacja morska

Komunikat nr 1

Organizator Sympozjum

Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
e-mail: kstit2017@wat.edu.pl
tel.: 261 839 517
faks: 261 839 038

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXXIII Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki

Przewodniczący KSTiT 2017
płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Artur BAJDA