Miejsce organizacji Sympozjum

Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, bud. 135 „LIPSK”

Pozycja GPS: 52.251356°N, 20.899094°E

Plan wjazdu na parking dla uczestników


Wjazd na parking znajduje się po prawej stronie bramy głównej WAT. Szlaban parkingowy otwiera pracownik ochrony na hasło „KSTiT 2017”.