Historia

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki zostało zorganizowane po raz pierwszy na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 1985 roku. Od 2009 roku Sympozjum uzyskało status wydarzenia  organizowanego przez kolejne ośrodki akademickie i naukowe. W kolejnych latach KSTiT było organizowane przez Politechnikę Warszawską (2009), Politechnikę Wrocławską (2010), Politechnikę Łódzką (2011), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (2012), Politechnikę Gdańską (2013), Politechnikę Poznańska (2014), AGH (2015) i Politechnikę Śląską (2016).

Poprzednie edycje KSTiT to: