Informacje dla firm

OFERTA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH SWÓJ UDZIAŁ
W XXXIII KRAJOWYM SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI – KSTiT 2017

Organizatorzy w ramach trzech różnych form udziału w Sympozjum KSTiT 2017 zapewniają:

 1. Oferta pełna:

  • Stanowisko wystawowe o powierzchni wystawowej 10 m2, stolik, krzesła, dostęp do sieci energetycznej. Wystrój stanowiska należy do wystawcy.
  • Możliwość 30 minutowego wystąpienia w bloku prezentacji firmowych. Czas wystąpienia można uszczegółowić na etapie przygotowania programu konferencji.
  • Umieszczenie reklamy firmowej lub roll-up’u reklamowego firmy o powierzchni do 2 m2 w głównej sali konferencyjnej (plenarnej).
  • Przedstawienie jako sponsora głównego i wyświetlenie logo firmy na głównym slajdzie konferencji na sesjach otwarcia i zamknięcia konferencji.
  • Logo firmy jako sponsora głównego widoczne na slajdzie początkowym otwierającym poszczególne sesje konferencji.
  • Nazwa, logo i reklama firmowa znajdą się w materiałach konferencji.
  • Materiały konferencyjne.
  • Dodanie materiałów promocyjnych i gadżetów firmy (długopisy, notesy, itd.) do teczek wręczanych uczestnikom konferencji.

  Cena powyższej oferty: 10 000 zł + VAT (23%).

 2. Oferta rozszerzona:

  • Stanowisko wystawowe o powierzchni wystawowej 5 m2, stolik, krzesła, dostęp do sieci energetycznej. Wystrój stanowiska należy do wystawcy.
  • Możliwość 20 minutowego wystąpienia w bloku prezentacji firmowych. Czas wystąpienia można uszczegółowić na etapie przygotowania programu konferencji.
  • Możliwość ustawienia jednego roll-up’u reklamowego o powierzchni do 2 m2 firmy w głównej sali konferencyjnej (plenarnej).
  • Logo firmy jako sponsora widoczne na slajdzie początkowym otwierającym poszczególne sesje konferencji, ANCHOR.
  • Nazwa, logo i reklama firmowa znajdą się w materiałach konferencji.
  • Materiały konferencyjne.
  • Dodanie materiałów promocyjnych i gadżetów firmy (długopisy, notesy, itd.) do teczek wręczanych uczestnikom konferencji.

  Cena powyższej oferty: 7 000 zł + VAT (23%).

 3. Oferta podstawowa:

  • Możliwość 15 minutowego wystąpienia w bloku prezentacji firmowych. Czas wystąpienia możemy uszczegółowić na etapie przygotowania programu konferencji.
  • Logo firmy jako sponsora widoczne na slajdzie początkowym otwierającym poszczególne sesje konferencji, here’s some advice.
  • Nazwa, logo i reklama firmowa znajdą się w materiałach konferencji.
  • Materiały konferencyjne.
  • Dodanie materiałów promocyjnych i gadżetów firmy (długopisy, notesy, itd.) do teczek wręczanych uczestnikom konferencji.

  Cena powyższej oferty: 4 000 zł + VAT (23%).

Uwaga: Ceny ofert przedstawione w pkt. 1-3 nie uwzględniają opłaty za udział przedstawicieli firm w konferencji, która wynosi 900 zł od osoby.

Wybór oferty następuje w momencie rejestracji nowej firmy w systemie obsługi konferencji KSTiT 2017.

Opłatę prosimy wnosić na następujące konto:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
NIP 527-020-63-00
Nazwa banku: CITIBANK HANDLOWY S.A.
I Oddział Warszawa
Nr konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z podaniem nazwiska uczestnika (nazwy firmy) i dopiskiem „KSTiT 2017”