Opłaty konferencyjne

Opłatę prosimy wnosić na następujące konto:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
NIP 527-020-63-00
Nazwa banku: CITIBANK HANDLOWY S.A.
I Oddział Warszawa
Nr konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z podaniem nazwiska uczestnika (nazwy firmy) i dopiskiem „KSTiT 2017”

Rodzaj opłaty do 22.07.2017 po 22.07.2017
Uczestnicy Sympozjum bez referatu 900 1000
Autorzy referatów 800 900
Opłata obniżona dla doktorantów i studentów 600 700
Opłata za udział osoby towarzyszącej (tylko spotkania koleżeńskie) 300 400