Program Sympozjum

Pobierz program w wersji PDF

Środa 13.09.2017

0930-1000Rejestracja uczestników
1000-1020Otwarcie Sympozjum - Aula
1020-1100Referat plenarny 1 - Aula
dr inż. Jacek Jarmakiewicz
Internet rzeczy - wyzwania i zagrożenia
1100-1140Referat plenarny 2 - Aula
dr hab. inż. Jerzy Domżał
Sposoby realizacji routingu wielościeżkowego w sieciach opartych o przepływy
1140-1200Przerwa kawowa
1200-1330Sesja 1, Aula
Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych
i systemów teleinformatycznych cz. 1
Sesja 2, sala 24
Architektury i protokoły komunikacyjne cz.1
Sesja 3, sala 28
Komunikacja radiowa i sieci bezprzewodowe cz. 1
Posiedzenie Sekcji Telekomunikacji Komitetu EiT PAN
sala 19
1330-1435Obiad
Restauracja w Hotelu Asystenckim
1445-1615Sesja 4, Aula
Sesja młodych naukowców
Sesja 5 Problemowa, sala 24
Telekomunikacja w Siłach Zbrojnych RP
Sesja 6, sala 28
QoS, niezawodność i modelowanie sieci
cz. 1
1615-1630Przerwa kawowa
1630-1740Sesja 7, Aula
Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych
i systemów teleinformatycznych cz. 2
Sesja 8, sala 24
Systemy komunikacji na morzu (projekt netBaltic)
cz. 1
Sesja 9, sala 28
Kompatybilność elektromagnetyczna.
Systemy antenowe
cz. 1
1830-2030Wieczór koleżeński - Wręczenie Złotych Cyborgów
Restauracja Cafe Zamek

Czwartek 14.09.2017

0900-0930Referat plenarny 3 - Aula
dr hab. inż. Artur Janicki
Bezpieczeństwo systemów biometrii głosowej
0930-0945Przerwa kawowa
0945-1115Sesja 10, Aula
Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych cz. 3
Sesja 11, sala 24
QoS, niezawodność i modelowanie sieci
cz. 2
Sesja 12, sala 28
Systemy komunikacji na morzu cz. 2
1115-1130Przerwa kawowa
1130-1330Sesja F – Firmowa - Partnerzy Sympozjum, Aula
1340-1450Obiad
Restauracja w Hotelu Asystenckim
1455-1525Referat plenarny 4 - Aula
dr hab. inż. Jerzy Domżał
Patentowanie wynalazków wspomaganych komputerowo - analiza aktualnego stanu prawnego
1525-1540Przerwa kawowa
1540-1640Sesja jakościowa - Aula
1640-1700Przerwa kawowa
1700-1845Sesja 13, Aula
Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych cz. 4
Sesja 14, sala 24
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Sesja 15, sala 28
Architektury i protokoły komunikacyjne cz. 2
1930-2145Kolacja konferencyjna Restauracja Krasnodwór

Piątek 15.09.2017

0900-1030Sesja 16, Aula
Usługi i aplikacje
Sesja 17, sala 24
Przetwarzanie i transmisja sygnałów
Sesja 18, sala 28
Komunikacja radiowa i sieci bezprzewodowe cz. 2
1030-1050Przerwa kawowa
1050-1220Sesja 19, Aula
Komunikacja radiowa i sieci bezprzewodowe
cz. 3
Sesja 20, sala 24
Kompatybilność elektromagnetyczna.
Systemy antenowe
cz. 2
1220-1300Zakończenie konferencji, Aula
1315-1515Obiad
Restauracja w Hotelu Asystenckim

SESJA 1 – AULA
BEZPIECZEŃSTWO SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH I SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH CZ. 1

 1. PRAKTYCZNA IMPLEMENTACJA STEGANOGRAFII W VLC
  Piotr Januszewski, Grzegorz Stępniak, Krzysztof Szczypiorski
 2. STEGANOGRAFIA AKUSTYCZNA W TLE SYGNAŁU MOWY
  Przemysław Dymarski, Robert Markiewicz
 3. IMPLEMENTACJA SYSTEMU STEGANOGRAFICZNEGO STEGIBIZA W JĘZYKU PYTHON
  Krzysztof Szczypiorski, Wojciech Żydecki
 4. STEGOBW – KANAŁ SKRYTY OPARTY NA PRZEPŁYWNOŚCI W SIECI TELEINFORMATYCZNEJ
  Krzysztof Sawicki, Zbigniew Piotrowski
 5. SOCIALSTEGDISC: WYKORZYSTANIE STEGANOGRAFII W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH DO STWORZENIA SYSTEMU PLIKÓW
  Jędrzej Bieniasz, Krzysztof Szczypiorski
 6. PRZEGLĄD METOD I TECHNIK STEGANOGRAFII RADIOWEJ
  Łukasz Staniak

SESJA 2 – SALA 24
ARCHITEKTURY I PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE CZ. 1

 1. METODA REDUKCJI PRAWDOPODOBIEŃSTWA BLOKOWANIA ŻĄDAŃ W SIECI SZKIELETOWEJ OPARTA O MECHANIZM PROGNOZOWANIA KONFLIKTÓW W ZASOBACH PRZEPUSTOWOŚCI
  Kanstantsin Myslitski
 2. ZASTOSOWANIE MPLS-TP DO WSPARCIA MOBILNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW W SIECIACH DOSTĘPOWYCH
  Marcin Pijanka, Grzegorz Różański
 3. OCENA IMPLEMENTACJI SCHEMATU PODZIAŁU STRUMIENIA DANYCH MINIMALIZUJĄCEGO ZUŻYCIE ENERGII W TRANSMISJI Z ZASTOSOWANIEM PROTOKOŁU MPTCP
  Michał Morawski, Przemysław Ignaciuk
 4. STANDARD STANAG 5066 JAKO ELEMENT WARSTWY TRANSPORTOWEJ DYNAMICZNEJ ARCHITEKTURY SYSTEMÓW TAKTYCZNYCH – TACTICS
  Dariusz Nogalski, Joanna Śliwa, Damian Duda
 5. OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OBSŁUGI TRASOWANIA W SIECIACH STEROWANYCH PROGRAMOWO (SDNROUTE)
  Piotr Boryło, Piotr Chołda, Piotr Jaglarz, Mirosław Kantor, Wiesław Ludwin, Grzegorz Rzym
 6. TACTICS – ARCHITEKTURA USŁUGOWA DLA SYSTEMÓW TAKTYCZNYCH – WYNIKI PROJEKTU
  Joanna Śliwa, Dariusz Nogalski, Kamil Gleba, Damian Duda, Adam Flizikowski, Krzysztof Samp

SESJA 3 – SALA 28
KOMUNIKACJA RADIOWA I SIECI BEZPRZEWODOWE CZ. 1

 1. WYKORZYSTANIE PROTOKOŁU BLUETOOTH LOW ENERGY DO KOMUNIKACJI W SIECIACH MOBILNYCH
  Andrzej Sikora, Mateusz Krzysztoń
 2. BAZA DANYCH DLA POTRZEB MAPY ŚRODOWISKA RADIOWEGO
  Piotr Bednarek, Jerzy Łopatka
 3. MODEL ZMIENNOŚCI PRZEPŁYWNOŚCI BITOWEJ TRANSMISJI W SIECIACH LTE OPARTY O ŁAŃCUCHY MARKOWA
  Konrad Połys, Krzysztof Grochla
 4. ZAPEWNIENIE SYNCHORNIZACJI CZASU PRZY CZĘŚCIOWYM WSPARCIU SIECI
  Igor Wielebski, Sylwester Kaczmarek
 5. MODELOWANIE WŁAŚCIWOŚCI KORELACYJNYCH I WIDMOWYCH SYGNAŁÓW W WARUNKACH RUCHU NADAJNIKA/ODBIORNIKA W ŚRODOWISKU MIEJSKIM
  Cezary Ziółkowski, Jan Kelner

SESJA 4 – AULA
SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 1. STANOWISKO POMIAROWE DO BADAŃ TŁUMIENIA PROPAGACYJNEGO
  Damian Gierczak
 2. WYKORZYSTANIE TECHNIK KOOPERACYJNYCH DO POPRAWY DOKŁADNOŚCI WYZNACZANIA POŁOŻENIA W ULTRASZEROKOPASMOWYM SYSTEMIE LOKALIZACYJNYM
  Marcin Kołakowski
 3. OPRACOWANIE STRONY WWW WSPOMAGAJĄCEJ WIZUALIZACJĘ DANYCH Z PYŁOMIERZY
  Marietta Siuzdak
 4. PROJEKT TECHNICZNY BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OSÓB STARSZYCH
  Robert Burczyk
 5. WYKORZYSTANIE CYFROWYCH MAP POKRYCIA SYGNAŁEM W SYSTEMACH PRZYDZIAŁU ZASOBÓW BAZUJĄCYCH NA BAZACH DANYCH TYPU REM
  Łukasz Kułacz
 6. SYSTEM ŚLEDZENIA ROWERU Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MOBILNYCH
  Jarosław Mużelak, Andrzej Gonerski

SESJA 6 – SALA 28
QoS, NIEZAWODNOŚĆ I MODELOWANIE SIECI cz. 1

 1. WPŁYW STRATY PAKIETÓW I OPÓŹNIENIA E2E NA JAKOŚĆ USŁUGI VOIP
  Tadeus Uhl, Stefan Paulsen, Janusz Klink
 2. KONCEPCJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PAY&REQUIRE – BADANIA WYDAJNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM SYMULATORA NS3
  Dariusz Żelasko, Jarosław Koźlak, Krzysztof Wajda
 3. OCENA JAKOŚCI REALIZACJI USŁUGI MONITORINGU WIDEO Z BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ŚRODOWISKU HETEROGENICZNYM
  Martyna Gref, Piotr Łubkowski
 4. EWOLUCJA POJĘCIA JAKOŚCI W ŚWIETLE NOWYCH ARCHITEKTUR SIECIOWYCH I MODELI ŚWIADCZENIA USŁUG
  Marek Średniawa, Janusz Klink
 5. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW SPLOTOWYCH DO MODELOWANIA SYSTEMÓW Z DOWOLNYMI STRUMIENIAMI ZGŁOSZEŃ
  Adam Kaliszan, Damian Kmiecik

SESJA 7 – AULA
BEZPIECZEŃSTWO SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH I SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH CZ. 2

 1. POSTKWANTOWE ALGORYTMY ASYMETRYCZNE OPARTE NA TEORII KODOWANIA
  Artur Janoska
 2. REDUKCJA LICZBY ZMIENNYCH DO REPREZENTACJI FUNKCJI GENEROWANIA INDEKSÓW
  Tomasz Mazurkiewicz, Tadeusz Łuba
 3. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA HIPOTEZY O STOPNIU WEWNĘTRZNYM OSADOWYCH WIELOMIANÓW NIEPRZYWIEDLNYCH NAD GF(2)
  Paweł Augustynowicz, Andrzej Paszkiewicz
 4. METAMODEL SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZAUFANIEM I REPUTACJĄ
  Marek Janiszewski
 5. NIEROZWIĄZANE PROBLEMY DOTYCZĄCE WIELOMIANÓW NIEPRZYWIEDLNYCH NAD CIAŁEM SKOŃCZONYM GF(2)
  Andrzej Paszkiewicz

SESJA 8 – SALA 24
SYSTEMY KOMUNIKACJI NA MORZU (PROJEKT NETBALTIC) CZ. 1

 1. KONCEPCJA I WERYFIKACJA MECHANIZMU OCENY JAKOŚCI ŁĄCZY MIĘDZYWĘZŁOWYCH W STREFIE A BEZPRZEWODOWEJ SIECI SYSTEMU NETBALTIC
  Krzysztof Bronk, Adam Lipka, Rafał Niski, Błażej Wereszko, Krzysztof Żurek
 2. MECHANIZMY BEZPIECZEŃSTWA TRANSMISJI W SYSTEMIE NETBALTIC
  Tomasz Gierszewski
 3. ANALIZA SYMULACYJNA WYBRANYCH ALGORYTMÓW DOSTARCZANIA PACZEK WIADOMOŚCI W SIECI DTN NA BAŁTYKU
  Wojciech Gumiński

SESJA 9 – SALA 28
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA. SYSTEMY ANTENOWE CZ. 1

 1. ODPORNOŚĆ INFORMATYCZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH NA NARAŻENIA IMPULSAMI HPEM
  Rafał Przesmycki, Marian Wnuk
 2. KLASYFIKACJA EFEKTÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH PRZY NARAŻANIU URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH IMPULSAMI HPM
  Rafał Przesmycki
 3.  ANALIZA IMPULSÓW HPM Z WYKORZYSTANIEM BAZY DANYCH
  Marek Bugaj, Rafał Przesmycki, Jakub Polita
 4. SYMULACJA MODYFIKACJI REFLEKTORA GENERATORA HPM DS 110
  Marek Bugaj, Marian Wnuk, Marcin Doległo
 5. PARAMETRY ANTEN DEFINIOWANE W DZIEDZINIE CZASU
  Anna Witenberg, Maciej Walkowiak

SESJA 10 – AULA
BEZPIECZEŃSTWO SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH I SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH CZ. 3

 1. USŁUGA TRANSLACJI NAZW DLA APLIKACJI W SIECI TAKTYCZNEJ ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI – KONCEPCJA I REALIZACJA
  Damian Duda, Piotr Pyda, Andrzej Stańczak
 2. BADANIE MECHANIZMÓW AKTYWNEJ OBRONY PRZED ATAKAMI W LOKALNEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ
  Michał Byłak, Grzegorz Różański
 3. WYKRYWANIE SPAMU NA PODSTAWIE IMPLEMENTACJI SMTP
  Piotr Bazydło, Adam Kozakiewicz
 4. MODELOWANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW ATAKÓW UZURPACJI UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH RÓŻNICOWANIE POZIOMU QOS
  Jerzy Konorski
 5. ATAKI SIECIOWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ BOTNET
  Przemysław Ścibiorek, Zbigniew Piotrowski
 6. EFEKTYWNA METODA OBRONY PRZED ADAPTACYJNYM ATAKIEM TYPU PUSH-STYLED COMAND AND CONTROL W MOBILNYCH BOTNETACH
  Michał Ciołek, Zbigniew Piotrowski

SESJA 11 – SALA 24
QoS, NIEZAWODNOŚĆ I MODELOWANIE SIECI CZ. 2

 1. OPERACJA SPLOTU W RACHUNKU SIECIOWYM – INTERPRETACJA GRAFICZNA
  Andrzej Borys
 2. EMULACJA SEGMENTÓW SIECI MININET PRZY UŻYCIU NS-3
  Piotr Jurkiewicz
 3. BADANIA JAKOŚCI MOWY W SIECI VOIP W SYSTEMIE STORCZYK-2010
  Jerzy Dołowski, Jarosław Kawerski
 4. MATEMATYCZNY MODEL IZOLACJI USŁUG W SIECIACH PLASTROWYCH
  Tomasz Nowak
 5. MODEL WĘZŁA DOSTĘPOWEGO SIECI DWDM
  Sławomir Hanczewski, Joanna Weissenberg
 6. PORÓWNANIE DWÓCH METOD GENERACJI ŚCIEŻEK DLA PROBLEMU WYMIAROWANIA SIECI ODPORNYCH NA AWARIE
  Ilya Kalesnikau

SESJA 12 – SALA 28
SYSTEMY KOMUNIKACJI NA MORZU CZ. 2

 1. POMIAR ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ KANAŁU RADIOWEGO NA OBSZARZE MORSKIM I PRZYBRZEŻNYM
  Jędrzej Hajduczenia
 2. RESEARCH AND ANALYSIS OF HIGH-SPEED DATA TRANSMISSION RADIO LINK DESIGNED FOR MARITIME ENVIRONMENT
  Paweł Kosz, Piotr Rajchowski, Krzysztof Cwalina, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański
 3. IMPLEMENTATION OF HIGH-SPEED DATA TRANSMISSION TECHNOLOGICAL DEMONSTRATOR USING SOFTWARE DEFINED RADIO TECHNOLOGY
  Krzysztof Cwalina, Paweł Kosz, Piotr Rajchowski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański
 4. LOKALIZACJA OSÓB W ŚRODOWISKU PROMU PASAŻERSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM ULTRA SZEROKOPASMOWEGO INTERFEJSU RADIOWEGO
  Piotr Rajchowski, Krzysztof Cwalina, Jarosław Sadowski

Sesja jakościowa – Aula

 1. Zapewnienie jakości przekazu w sieciach nowej generacji – wyzwania
  dr hab inż. Halina Tarasiuk, Politechnika Warszawska
 2. Nowe podejście do pomiarów jakości usług video w sieciach telekomunikacyjnych typu komórkowego
  Jan Kondej, Dyrektor Techniczny Systemics-PAB
 3. Jakość w sieci zwirtualizowanej
  Konrad Gawda, Advanced Services Expert, Orange Polska
 4. Jak testować jakość streszczeń sekwencji wizyjnych?
  dr Lucjan Janowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

SESJA 13 – AULA
BEZPIECZEŃSTWO SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH I SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH CZ. 4

 1. CZASOWO – CZĘSTOTLIWOŚCIOWA METODA SYNCHRONIZACJI SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH NA POTRZEBY TRANSMISJI STEGANOGRAFICZNEJ
  Jarosław Wojtuń, Zbigniew Piotrowski
 2. PRIVACY PRESERVING SOLUTIONS FOR SECAAS SERVICES
  Tytus Kurek
 3. PRZEGLĄD I ANALIZA ŹRÓDEŁ INFORMACJI O POPRAWKACH BEZPIECZEŃSTWA
  Marek Janiszewski, Anna Felkner, Jakub Olszak
 4. IMPLEMENTACJA KONTEKSTOWEJ USŁUGI NIEZAPRZECZALNOŚCI
  Marcin Tunia
 5. STAN BEZPIECZEŃSTWA CERTYFIKATÓW X.509 NAJPOPULARNIEJSZYCH POLSKICH STRON INTERNETOWYCH
  Piotr Białczak
 6. CHARAKTERYSTYKA ILOSCIOWYCH ATAKÓW NA WARSTWĘ APLIKACJI
  Robert Gajewski

SESJA 14 – SALA 24
SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

 1. PRZESTROJENIA W POLACH KOMUTACYJNYCH O MAŁEJ POJEMNOŚCI DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH OBSŁUGUJĄCYCH KILKA RODZAJÓW POŁĄCZEŃ
  Wojciech Kabaciński, Remigiusz Rajewski, Atyaf Al-Tameemi
 2. STABILNOŚĆ POLA CLOSA TYPU SMM Z ALGORYTMEM DSRR
  Janusz Kleban, Jarosław Warczyński
 3. ENERGOOSZCZĘDNE POLA KOMUTACYJNE TYPU BANYAN
  Mariusz Żal
 4. STACYJNE I MOBILNE ŹRÓDŁO CZASU I CZĘSTOTLIWOŚCI
  Łukasz Matuszewski, Paweł Kubczak, Mieczysław Jessa
 5. POLA KOMUTACYJNE SWS1 NIEBLOKOWALNE W WĄSKIM SENSIE DLA POŁĄCZEŃ ELASTYCZNYCH
  Grzegorz Danilewicz, Michał Michalik, Wojciech Kabaciński
 6. MODEL SYSTEMU KOLEJKOWEGO Z RUCHEM ADAPTACYJNYM
  Sławomir Hanczewski, Joanna Weissenberg

SESJA 15 – SALA 28
ARCHITEKTURY I PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE CZ. 2

 1. SYNCHRONIZACJA ŁĄCZY WIRTUALNYCH ZARZĄDZANYCH METODĄ SZEREGOWANIA OPARTĄ NA CYKLU
  Maciej Sosnowski, Wojciech Burakowski
 2. MODEL DO POMIARU CZASU INSTALACJI PRZEPŁYWU W SWITCHU SDN
  Sylwester Kaczmarek, Jacek Litka
 3. PRZEGLĄD TECHNOLOGII STOSOWANYCH W WOJSKOWYCH SYSTEMACH ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
  Janusz Mikołajczyk, Dariusz Szabra, Robert Matyszkiel, Bogusław Grochowina
 4. MODEL WIELOWARSTWOWEJ WSPÓŁPRACY SIECI IP Z ELASTYCZNĄ SIECIĄ OPTYCZNĄ
  Edyta Biernacka, Jerzy Domżał, Piotr Jurkiewicz, Robert Wójcik
 5. WIELOŚCIEŻKOWA TRANSMISJA Z WYKORZYSTANIEM MECHANIZMU AGREGACJI PRZEPŁYWÓW W SIECI STEROWANEJ PROGRAMOWO
  Grzegorz Rzym, Zbigniew Duliński, Piotr Chołda
 6. CAŁKOWICIE OPTYCZNA DOSYŁOWA SIEĆ FRONTHAUL WSPIERAJĄCA FUNKCJONOWANIE AKTYWNEGO SYSTEMU ROZPROSZONYCH ANTEN MASSIVE-MIMO
  Zbigniew Zakrzewski

SESJA 16 – AULA
USŁUGI I APLIKACJE

 1. SKANER KONFIGURACJI SERWERA WEB – PROJEKT I IMPLEMENTACJA
  Jakub Olszak
 2. DETEKTOR PRZEKROCZENIA STREFY DOZOROWANEJ WYKORZYSTUJĄCY MIKROKOMPUTER RASPBERRY PI I PROTOKÓŁ SMTP
  Dawid Kukliński, Zbigniew Piotrowski
 3. EVENTS VISUALIZATION POST IN A DISTRIBUTED TELEINFORMATION SYSTEM FOR THE BORDER GUARD
  Bartosz Czaplewski, Sylwester Kaczmarek, Jacek Litka
 4. KONCEPCJA BEZPRZEWODOWEJ SIECI SENSOROWEJ NA POTRZEBY MONITOROWANIA STANU PACJENTA
  Jarosław Michalak, Tomasz Stawicki
 5. ŚWIADOMA ENERGETYCZNIE ALOKACJA ZASOBÓW W ŚRODOWISKACH CHMURY OBLICZENIOWEJ
  Jerzy Martyna

SESJA 17 – SALA 24
PRZETWARZANIE I TRANSMISJA SYGNAŁÓW

 1. PROJEKTOWANIE FILTRÓW KSZTAŁTUJĄCYCH I ODBIORCZYCH METODĄ DMF
  Piotr Rabęda, Marek Blok
 2. IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW SIECI INTERNET
  Adrian Karbowiak, Marcin Niemiec
 3. PROJEKTOWANIE FILTRÓW UŁAMKOWOOPÓŹNIAJĄCYCH REPREZENTOWANYCH PRZEZ WSPÓŁCZYNNIKI DYSKRETNEJ CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ
  Marek Blok
 4. METODA AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA RADIOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISYJNYCH
  Leszek Nowosielski, Bogdan Uljasz
 5. ANALIZA ZADOWOLENIA ROZMÓWCY NA PODSTAWIE GŁOSU
  Danuta Ojrzeńska-Wójter, Artur Janicki 

SESJA 18 – SALA 28
KOMUNIKACJA RADIOWA I SIECI BEZPRZEWODOWE CZ. 2 

 1. WARUNKI ZACHOWANIA SPÓJNOŚCI DLA DWUWYMIAROWEJ SIECI RADIOWEJ
  Jarosław Michalak, Wojciech Bednarczyk
 2. OCZEKIWANA OKRESOWOŚĆ WIADOMOŚCI HELLO W MOBILNEJ SIECI KLASTROWEJ
  Jarosław Michalak, Patrycja Borycka, Wojciech Bednarczyk
 3. BUDOWA ŚWIADOMOŚCI SYTUACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM DETEKTORA WIELOKANAŁOWEGO Z ED-ENP W SIECIACH CRN
  Paweł Skokowski, Anna Kaszuba-Chęcińska, Radosław Chęciński, Jerzy Łopatka
 4. SYMULATOR SIECI RADIA KOGNITYWNEGO (SCORE)
  Krzysztof Malon, Paweł Skokowski, Jerzy Łopatka
 5. WYNIKI BADAŃ POLSKIEJ RADIOSTACJA POLA WALKI IMPLEMENTUJĄCEJ WAVEFORM SZEROKOPASMOWY
  Robert Matyszkiel, Paweł Kaniewski, Robert Tomasik, Rafał Polak 

SESJA 19 – AULA
KOMUNIKACJA RADIOWA I SIECI BEZPRZEWODOWE CZ. 3

 1. OPTYMALNA ALOKACJA MOCY W SIECIACH FEMTOKOMÓRKOWYCH LTE OPARTA O TEORIĘ GIER
  Jerzy Martyna
 2. SENSING KOOPERACYJNY SCENTRALIZOWANY VS. LOKALNY W KOGNITYWNYCH SIECIACH RADIOWYCH
  Paweł Skokowski, Krzysztof Malon, Jerzy Łopatka
 3. PORÓWNANIE PARAMETRÓW NADAWCZYCH MOBILNYCH STACJI SATELITARNYCH W FUNKCJI WYBRANEGO TRANSPONDERA SATELITARNEGO
  Bogdan Uljasz, Daniel Jaros, Jan Kelner, Cezary Ziółkowski
 4. POMIARY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA PASMA NIELICENCJONOWANEGO W LTE
  Mateusz Baran, Janusz Gozdecki, Michał Wągrowski
 5. WYZNACZANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW KANAŁU RADIOWEGO W PAŚMIE ISM 2,4 GHZ
  Ryszard Studański

SESJA 20 – SALA 24
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA. SYSTEMY ANTENOWE CZ. 2

 1. WIELOANTENOWY SENSING WIDMA W SZUMIE IMPULSOWYM I NIEZNANEJ WARIANCJI
  Krystian Grzesiak
 2. ANALIZA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ PODCZAS WYZWALANIA SAMOCHODOWYCH PODUSZEK POWIETRZNYCH
  Rafał Przesmycki, Marian Wnuk
 3. METODA POMIARU TŁUMIENIA EMC
  Leszek Nowosielski, Bogdan Uljasz
 4. PROJEKT PLANARNEJ ANTENY DWUZAKRESOWEJ 1800/2600 MHZ
  Jarosław Bugaj, Marian Wnuk, Krystian Łata
 5. PROJEKTOWANIE PRZETWORNIC DO ZASILANIA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH I RADIOKOMUNIKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ EMC
  Leszek Kachel, Mieczysław Laskowski